Akoestiek in het onderwijs

Akoestiek speelt in het onderwijs een belangrijke rol. Onderzoeken hebben aangetoond dat de relatie tussen slechte akoestiek en de invloed hierop op leerlingen en leraren erg groot is.

Gevolgen slechte akoestiek
Een slechte akoestiek in het onderwijs hebben zowel op leerkrachten als leerlingen een negatief effect. Bij een slechte akoestiek moeten leraren overstemmen, waardoor een hogere hartslag, concentratieverlies en irritaties ontstaan. Een heleboel gevolgen die kunnen optreden bij een slechte akoestiek in het onderwijs. Daarom is zeker in het onderwijs een goede akoestiek van groot belang.

Leerlingen automatisch minder rumoerig
Goede akoestiek heeft een positieve invloed op de interactie tussen leraar en leerlingen. Het creëert een rustige omgeving die uitnodigt om deel te nemen aan discussies en activiteiten. Er ontstaat een rustige leeromgeving in de klas omdat men zich niet meer hoeft te overstemmen. Hierdoor reageren leerlingen automatisch minder rumoerig en hoeven leerkrachten hun stem minder in te spannen. Een leraar kan ook gemakkelijker bepalen waar geluiden in de klas vandaan komen. Leerlingen handelen hier automatisch naar en het gedrag verbeterd. De betere verstaanbaarheid zorgt er tevens voor dat leerlingen sneller deelnemen aan discussies en sneller stof onthouden en toepassen. Leerprestaties verbeteren dus.

Conclusie
Trends in het onderwijs veranderen, er wordt meer groepsgericht onderwijs gegeven. Zowel bouw, verbouw en aanpassingen aan de les omgeving moeten hierop aangepast worden. Akoestiek is een van de belangrijkste factoren. Dit heeft namelijk grote invloed op zowel leerprestaties als de gezondheid van leerkrachten.